Toata materia de bacalaureat la matematica 2024

Programa bac mate M1 – Ce trebuie să știi?

3 ian. 2024 — Programa Bac Matematică M1_(mate-info). Clasa a IX-a: Mulţimi şi elemente de logică matematică; Mulţimea numerelor reale; Propoziţie, predicat …

Vrei să te apuci de pregătirea pentru examen și nu știi de unde să începi? Nu te îngrijora fiindcă ai în articol tot ce-ai de învățat pentru examenul de bacalaureat la matematică.

Iată materia pe care trebuie să o stăpânești pentru a obține o notă cât mai mare la examenul tău.

Programa Bacalaureat Matematica

Programa Bac Matematică M1_(mate-info)

Clasa a IX-a:

 • Mulţimi şi elemente de logică matematică
 • Mulţimea numerelor reale
 • Propoziţie, predicat, cuantificatori
 • Operaţii logice elementare
 • Multimi si elemente de logica matematica
 • Tipuri de raţionamente logice: inducţia matematică
 • Șiruri. Progresii
 • Modalităţi de a defini un şir, șiruri mărginite, șiruri monotone
 • Progresii aritmetice, progresii geometrice: formula termenului general în funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresie, condiția ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică
 • Funcţii
 • Reper cartezian, produs cartezian;drepte în plan de forma x=m sau y=m
 • Funcţia de gradul I
 • Funcţia de gradul al II-lea
 • Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea
 • Vectori în plan
 • Vectori, vectori coliniari
 • Operaţii cu vectori
 • Coliniaritate, concurenţă, paralelism – calcul vectorial în geometria plană
 • Elemente de trigonometrie
 • Cercul trigonometric, definirea funcţiilor trigonometrice;Reducerea la primul cadran; formule trigonometrice
 • Aplicaţii ale trigonometriei şi ale produsului scalar a doi vectori în geometria plană
 • Produsul scalar a doi vectori
 • Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie
 • Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii.

Clasa a X-a:

 • Mulţimi de numere
 • Numere reale, numere complexe
 • Radicali
 • Logaritmi
 • Funcţii şi ecuaţii
 • Tipuri de funcții și rezolvă de ecuații folosind proprietăţile funcţiilor
 • Metode de numărare
 • Permutări. Aranjamente. Combinări. Binomul lui Newton.
 • Matematici financiare
 • Elemente de calcul financiar: procente, dobânzi, TVA.
 • Geometrie
 • Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan.
 • Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan, calcule de distanţe şi de arii.

Clasa a XI-a:

 • Elemente de algebră liniară
 • Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare
 • Permutări
 • Matrice
 • Determinanți
 • Sisteme de ecuații liniare
 • Elemente de analiză matematică
 • Limite de funcții
 • Continuitate
 • Derivabilitate
 • Reprezentarea grafică a funcţiilor

Clasa a XII-a:

 • Elemente de algebră
 • Grupuri
 • Inele și corpuri
 • Inele de polinoame cu coeficienţi intr-un corp comutativ
 • Elemente de analiză matematică
 • Primitive (antiderivate), Integrala nedefinită a unei funcţii, proprietăţi
 • Integrala definită, proprietăți; Metode

de calcul și formule

 • Aplicaţii ale integralei definite
 • Aria unei suprafeţe plane
 • Volumului unui corp de rotaţie
 • Calculul unor limite de şiruri folosind integrala definită.

Ce s-a dat la bacalaureat 2023? In iunie 2023 subiectele au fost acestea:

Dacă vrei să continui să te autoevaluezi, o poți face și cu subiecte sesiunea speciala matematica 2023 sau bac toamna 2023:

Nu te speria că pare mult și nu o să reușești. Deja ai făcut unul dintre cei mai importanți pași să cauți cum să te organizezi. Îți mai spunem un secret… Cheia reușitei stă chiar în pregătirea amănunțită. Acum că ai capitolele detaliate pe care trebuie să-le parcurgi, nu mai fi stresat!

Verifică și celelalte articole scrise despre cum să gestionezi eficient timpul în care înveți!

Poți verifica și lecția despre multimi și elemente de logică numerică, multimi finite și multimi infinite:

https://blog.meditatii.ro/multimi-si-elemente-de-logica-numerica-multimi-finite-si-infinite/

Poți verifica și articolul despre cum să recuperezi materia aici:

https://blog.meditatii.ro/cum-recuperezi-materia-pentru-bacalaureat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *