structura si compozitia substantelor organice chimie liceu bacalaureat admitere

Structura și compoziția substanțelor organice

Chimia este știința care studiază următoarele proprietăți ale compușilor organici : 

 • sinteză
 • structură 
 • proprietăți fizice și chimice
 • mecanisme de reacție . 

Chimia organică cuprinde hidrocarburile (compuși formați doar din carbon ( C ) și hidrogen ( H ) ) și derivații acestora. 

Elementele organogene sunt elementele prezente în structura compușilor organici . TOATE SUBSTANȚELE ORGANICE CONȚIN CARBON . Elementele specifice derivaților de hidrocarburi sunt elementele ce se găsesc în compușii organici pe lângă C și H : N ( azot ) ,  halogeni ( F , Cl ,Br , I ) ,  sulf ( sulf ) , fosfor ( P ) și unii ioni metalici ( Na , K etc . ) . 

Este important să știm valențele celor mai importante elemente din chimia organică și anorganică ( datorită reacțiilor ) :  

C – cu exceptia cazului CO , are valența 4 ( tetravalent ) ; 

H – 1 (monovalent )

O – 2 ( divalent )

N – 3 ( trivalent )

X ( halogenii ) – 1

Fe – 2 , 3

Cu – 1 , 2 

Zn – 2

Ag – 1 

Cr – 3 , 4 

Hg – 1 ,2 

Ni – 2

Au – 1 , 3 .

Legături chimice în compușii organici : 

Majoritar covalente (punere în comun de electroni, poate fi polară sau nepolară), covalent coordinative, ionice. 

Clasificarea legăturilor covalente: 

 1. După numărul de electroni puși în comun: 

simple, fiecare atom pune câte un electron și formează un dublet sigma , ó

duble, fiecare atom pune în comun câte doi e și formează două dublete , ó și π

  – triple, fiecare atom pune în comun câte 3 e , conține 3 dublete : ó și 2 π

      2.      După natura atomilor : 

              – omogene ( nepolare ) cu atomi identici

               – eterogene ( polare ) cu atomi diferiți

 Compușii saturați conțin doar legături simple sigma ó , iar cei nesaturați conțin atât legături ó ȘI LEGĂTURI π . 

     Exemple de legături ionice : 

 • Acetiluri ale metalelor alcaline
 • Alcoxizi 
 • Fenoxizi 
 • Săruri cuaternare de amoniu

Tipuri de catene de carbon 

Atomii de carbon formează lanțuri de atomi de C , catene. 

Catenle pot fi : 

Saturate 

 • Liniare
 • Ramificate
 • Ciclice

Nesaturate 

 • Liniare
 • Ramificate 
 • Ciclice 
 • Aromatice 
 • Mononucleare
 • Polinucleare

Tipuri de atomi de C după numărul legăturilor prin care se leagă de alți atomi de C : 

 • Nulari , nu realizează nicio covalență cu alți atomi de carbon
 • Primari , realizează o covalență
 • Secundari , realizează 2 covalențe
 • Terțiari , realizează 3 covalențe
 • Cuaternari , realizează 4 covalențe

Formula brută: arată raportul numeric dintre atomii  unui compus exprimat prin numere întregi

Formula moleculară: arată numărul real al atomilor unui compus , este aceeași cu formula brută sau multiplu de aceasta.

Formula structurală: arată modul de legare al atomilor din constituția unui compus organic .

 1. Formule plane: 
 • Lewis 
 • De proiecție
 • De proiecție restrânse ( de structură plană )  

H2C=CH2 

 1. Formule spațiale ( modele spațiale ) care prezintă modul de orientare în spațiu a legăturilor chimice .

Compoziția cantitativă poate fi exprimată prin raport de masă ( masic ) sau prin raport atomic ( numeric ).


Dacă mai ai nevoie de ajutor, iar materialele ți-au fost de folos, nu ezita să intri pe categoria de biologie de pe Meditații.ro și să ceri ajutorul unui profesionist. Te pregătești pentru facultatea de chimie, admiterea la chimie, bacalaureat chimie sau alte teste importante? Atunci sigur profesorii noștri meditatori din categoria de chimie online sau orașul tău te vor ajuta. Scrie-le!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *